Home

 

Materiale

Opgaver

Trin for trin

Links

 

Outlook 2003

Korte vejledninger

Indhold

 E-mail modtagelse og behandling.

E-mail modtagerlister

E-mail oprettelse.

E-mail regler

Genveje og foretrukne i Outlook.

Kalender, formatering af aftaler

Kalender, helligdage.

Kalender og mødeplanlægning.

Kalender, personlig aftale.

Kalender, rettigheder

Kalendertips.

Kontaktpersoner

Mapper i Outlook.

Nyhedsgrupper og Outlook Express.

Nyhedsgrupper, læsning og bidrag.

Online debatfora og chat

Opgaver

Outlook hjælp.

Søgemapper

 

 

E-mail modtagelse og behandling

Du vil

Sådan gør du

Se ny post XE "ny post"

·         Marker Indbakke i mappelisten

Læse ny post

·         Dobbeltklik på den nye post i Indbakken, og den nye post åbnes i nyt vindue

Besvare en meddelelse XE "Besvare en meddelelse"  straks

·         Klik på Besvar-knappen på værktøjslinjen.

·         eller

·         Tastekombinationen Ctrl + r (for reply)

Sende en besvarelse, der går til alle modtagere af den e-mail, du besvarer – altså også de der står i cc

·         Klik på Svar til alle-knappen på værktøjslinjen

Videresende XE "Videresende"

·         Klik på Videresend-knappen på værktøjslinjen.

!        Vedhæftede filer medtages under Videresend – men ikke med Besvar

Udskrive meddelelse XE "Udskrive meddelelse"

·         Klik på knappen med printer-ikon på værktøjslinjen eller

·         Vælg Udskriv under hovedmenuen Filer

Slette meddelelse XE "Slette meddelelse"

·         Klik på knappen med ”kryds” på værktøjslinjen eller

·         Vælg menupunktet Slet under hovedmenuen Rediger

·         eller

·         Tastekombination Ctrl + d (for delete)

Markere til opfølgning XE "Markere til opfølgning"

·         Højreklik på e-mail.

·         Vælg Marker til opfølgning.

·         Vælg markering og tidspunkt for påmindelse

Indstille brug af læserude XE "læserude"

Læseruden tilbyder en åbning af e-mails for hurtig læsning.

·         Vælg menulinjens Vis, Læserude.

·         Angiv placering – højre eller bund – eller en deaktivering af læseruden

·         Hvis du lægger læseruden i højre side får du korte tekstlinjer der er behagelige at læse på skærm

     

 

E-mail modtagerlister 

Du vil

Sådan gør du

Finde en eksisterende liste

·         Opret ny e-mail

·         Vælg Til-knappen

·         Vælg liste

!        Skriv en del af listens navn i Til-feltet – så finder Outlook selv listen

Undersøge hvilke personer der er på listen

·         Dobbeltklik på listenavn

Oprette en distributionsliste XE "Oprette en distributionsliste"

·         Vælg menupunktet Ny distributionsliste i hovedmenuen Filer

·         Skriv nu et passende navn – et gruppenavn, som passer på den gruppe af personer, du vil knytte sammen

·         Vælg medlemmer

·         Klik på den kontaktperson, du vil tilføje gruppen og klik på knappen Vælg

·         Gentag sidste punkt så mange gange det er nødvendigt

·         Fortryder du et valg kan du højreklikke på en kontaktperson og vælge Klip

 

E-mail oprettelse

Du vil

Sådan gør du

Skrive og sende en e-mail XE "Skrive og sende en e-mail"

·         Klik på knappen Ny eller genvejstasten Ctrl + N. (alt.: Vælg menupunktet Ny i Filermenuen)
Hvis du er i andet område end post-delen: Ctrl+Shift+M

·         Udfyld tekstfeltet Emne med en kort tekst der beskriver e-mailens indhold.

·         Skriv e-mailen i nederste tekstfelt.

·         Klik på Send-knappen eller tryk Ctrl + Enter (returtasten)

Angive indstillinger for den enkelte e-mail XE "indstillinger for den enkelte e-mail"

I den åbne e-mail kan du

·         Vælge knappen Indstillinger

·         Angive Prioritet – hvor vigtig er e-mailen

·         Angive Følsomhed – hvilken karakter har e-mailen.

Vælge en e-mail-adresse fra kartoteket XE "adressekartotek"

·         Du har påbegyndt en ny meddelelse ved at vælge Ny Post-knappen

·         Klik på ikonet ud for enten Til:, Cc:, eller Bcc:-feltet

·         Dialogboksen Vælg navne åbnes. Vælg den kontaktperson, du vil sende meddelelsen til

·         Klik på knappen Til: - og gentag forrige punkt, hvis du vil indsætte flere modtagere

·         Klik Ok

Tilbagekalde en e-mail XE "Tilbagekalde en e-mail"

·         Åbn sendt post

·         Åbn e-mail, du vil tilbagekalde

·         Vælg Handlinger

·         Vælg Tilbagekald

Vedhæfte XE "Vedhæft:tekst, fil, genvej, emner"  

·         tekst

·         fil

·         genvej

·         Åbn en ny meddelelse

·         Vælg Vedhæft fil (”clipsen”)

·         Udpeg den fil, du vil vedhæfte

·         Vælg dropdown pilen på knappen Indsæt

·         Vælg metode fra undermenuen til Indsæt knappen

·         Skriv resten af e-mailen

·         Send på normal vis

Vedhæfte emner fra Outlook XE "Vedhæfte emner fra Outlook"

·         Vedhæfte fil

·         Vedhæfte tekst

·         Åbn en ny meddelelse

·         Vælg menupunktet emne i hovedmenuen Indsæt

·         Udpeg det emne, du vil vedhæfte

·         Vælg metode

·         Skriv resten af e-mailen

·         Send på normal vis

Sende privat email XE "privat email"

·         Opret e-mail

·         Åbn Indstillinger

·         Vælg Følsomhed: Fortrolig

Vælge et senere sendetidspunkt XE "senere sendetidspunkt"

·         Åbn Indstillinger

·         Vælg Levér ikke før – angiv dag og tidspunkt

Vælge udløbstidspunkt XE "udløbstidspunkt"

·         Åbn Indstillinger

·         Vælg Udløber efter – angiv dag og tidspunkt

Oprette en autosignatur XE "signatur"

·         Vælg hovedmenuen funktioner, menupunktet Indstillinger og herunder fanen Postformat

·         Vælg Signatur
Følg guiden og skriv den tekst, der skal afslutte dine meddelelser

Sende en e-mail med brug af din digitale signatur XE "digital signatur"

Din digitale signatur skal være indlæst på computeren. Du skal have e-mailen, der skal signeres, åben.

·         Vælg Indstillinger

·         Vælg Indstillinger for Sikkerhed

·         Vælg Krypter meddelelsesindhold og vedhæftede filer og/eller Føj digital signatur til denne meddelelse

·         Vælg OK

Sætte Outlook op til at anvende signatur som standard

·         Vælg Funktioner / Indstillinger

·         Vælg fanebladet Sikkerhed

·         Vælg: Føj digital signatur til udgående meddelelser

E-mail regler  "Ikke tilstede-assistent"

Du vil

Sådan gør du

Sende besked til alle om at du ikke er til stede i øjeblikket

·         Vælg hovedmenuen funktioner, menupunktet Ikke til stede-assistent

·         Sæt markering i Jeg er ikke til stede i øjeblikket.

·         Udfyld feltet automatisk svar med følgende…

·         Klik på Ok

Slå ikke-til stede-assistenten fra

·         Vælg hovedmenuen funktioner, menupunktet Ikke tilstede-assistent

·         Sæt markering i Jeg er til stede i øjeblikket

·         Klik på Ok

Oprette guiden regler XE "guiden regler"

·         Vælg menulinjens Funktioner /guiden regler

·         Opret ny regel efter guide

Gemme regler

·         Vælg menulinjens Funktioner /guiden regler

·         Vælg knappen Indstillinger /eksporter regler

 

Genveje og foretrukne i Outlook

Du vil

Sådan gør du

Oprette genveje til ressourcer i Exchange server XE "Oprette genveje til ressourcer i Exchange server"

Opret genveje til de mere afsides og dybere mapper i Exchange serveren, fx en mappe med kontaktpersoner der bruges til personale.

1.    Marker Opret genvej.

2.    Find mappe på Outlook Exchange server.

3.    Udvælg, marker og vælg OK.

 

Omdøb eventuelt gruppe og genvejens navn: Højreklik på gruppe/genvej og vælg Omdøb

TIP!

Du kan i stor udstrækning bruge drag ’drop-teknikken – se nedenfor.

Oprette genveje til mapper og dokumenter på filserveren XE "Oprette genveje til mapper og dokumenter på filserveren"

Du har måske et antal mapper og dokumenter på filserveren du hyppigt anvender? Opret genveje hertil!

Opret først en gruppe.

  1. Arranger Stifinder og Outlook som vinduer ved siden af hinanden.


  1. Find mappen du vil oprette genvej til.

  1. Klik og træk mappen over på gruppen.
  2. Så er genvejen til mappen oprettet.
  3. Du bruger samme procedure for genvej til fil!

Oprette genveje til internet-ressourcer

Hvorfor først skifte til browseren og dernæst søge i Foretrukne når det kan gøres via Outlook?

1.    Opret en gruppe til internetgenveje.

2.    Åbn browseren og find den internetside du ønsker at oprette genvej til.

3.    Marker ikonet, klik og træk…

 

4.    ned til proceslinjen hvor du finder Outlook.
Outlook lægger sig nu forrest.

5.    Træk nu markøren op på gruppen – og slip.
Nu bliver genvejen oprettet – den fulde internetadresse bliver genvejens navn

6.    Måske – for overblikkets skyld – vil du omdøbe genvejen? Højreklik på genvejen og vælg Omdøb.

Føje postmappe til Foretrukne XE "Føje postmappe til Foretrukne"

·    Find postmappen – fx Certificeringer.

·    Højreklik og ”Føj til foretrukne”.

Lade Outlook starte i kalender eller ”Outlook i dag”

·         Vælg menulinjens Funktioner /Indstillinger

·         Vælg fanebladet Andet

·         Vælg avancerede indstillinger

·         Vælg Generelle indstillinger / Start i denne mappe

·         Vælg gennemse

·    Udvælg fx Kalender eller Outlook i dag

Kalender, formatering af aftaler  

"Formatering af aftaler i kalender"

Du vil

Sådan gør du

Formatere aftaler XE "Formatere aftaler"  med etiket

 

·         Højreklik på aftale og vælg Etiket.

·         Vælg kategori, fx Vigtigt.

Visningen i kalenderen tager nu kategoriens standardfarve.

 

Vælge automatisk formatering af aftaler XE "automatisk formatering af aftaler"

·         Vælg menu-linjens Rediger, Automatisk formatering, som udgangspunkt vil denne liste være tom

·         Vælg knappen Tilføj.

·         Navngiv reglen.

·         Angiv kriterier – det sker efter samme retningslinjer som du anvender ved søgning.

Reglen er nu oprettet..

 

Bemærk: Når du åbner andres kalendere anvendes de samme regelsæt på disse kalendere.

Kalender, helligdage 

Du vil

Sådan gør du

Tilføje helligdage XE "helligdage"  i Outlook

·         Vælg menupunktet Indstillinger i menuen Funktioner

·         Vælg fanebladet Indstillinger

·         Klik på knappen Kalenderindstillinger

·         Klik på knappen Tilføj helligdage

·         Vælg de ønskede helligdage fx russiske, tyske osv.

·         Klik på OK

 

·         Bemærk: tilføj kun helligdage du virkelig ønsker tilføjet, da de kan kun fjernes manuelt dag for dag

 

Kalender og mødeplanlægning

Du vil

Sådan gør du

Indkalde deltagere XE "Indkalde deltagere"  til møde

·         Åbn kalenderdelen ved klik på ikonet Kalender

·         Brug kalenderen i højre side. Klik dig frem til den dato du ønsker at oprette en mødeindkaldelse

·         Vælg hovedmenuen Filer, menupunktet Ny, undermenuen Mødeindkaldelse

·         Dernæst skal du udfylde den fremkomne dialogboks

·         Under fanebladet Aftale udfylder du boksene Til: (deltagere), Emne: og Sted:

·         Nb: Husk at indholdet i emnefeltet er dét, dine kolleger kan læse. Derfor skal du anvende et betegnende indhold – altså ikke blot fx ”møde”

·         Dernæst bestemmer du aftalens varighed (dato og klokkeslæt-boksene) og endelig kan du vælge at afkrydse boksen Påmindelse

·         Den sidste valgboks Vis tidspunkt som: henviser til den måde aftalen vises i kalenderen.

·         Beskriv opgavens detaljer, indsæt eventuelt fil.

·         Anvend knappen Kategorier hvis du ønsker at knytte aftalen til en sådan. Hermed kan du eventuelt senere gennemføre en søgning, der finder aftaler efter kategori, fx ”it-adm”.

·         Klik på deltageres tidsplan

·         Ret evt. tidspunktet, så alle kan deltage

·         Klik på Send-knappen

Undersøge om deltagerne har mulighed for at deltage

·         Opret en mødeaftale

·         Klik på fanen deltageres tidsplan

·         Se deltagernes aftaler for det pågældende tidsrum

·         Vælg evt. et nyt mødetidspunkt

·         Klik på Send

Oprette et møde som gentages med et fast interval

·         Opret en mødeaftale

·         Klik på gentagelses-knappen

·         Vælg gentagelses-hyppighed og varighed

·         Klik på Ok

·         Klik på Send

Slette en accepteret mødeindkaldelse XE "Slette en accepteret mødeindkaldelse"

·         Find via kalenderens månedsoversigt (klik på pilen i månedslisten foroven – vælg dato) frem til den aktuelle mødeindkaldelse i kalenderen.

·         Højreklik på mødeindkaldelsen og vælg menupunktet Slet.

·         Hvis du er arrangør, kan du sende besked til deltagerne

·         Hvis du er deltager kan du sende besked til mødearrangør

Ændre en af dig allerede fremsendt mødeindkaldelse

·         Find via kalenderens månedsoversigt (klik på pilen i månedslisten foroven – vælg dato) frem til den aktuelle mødeindkaldelse i kalenderen.

·         Højreklik på mødeindkaldelsen og ændr mødetidspunktet

·         Som arrangør, kan du i den næste dialogboks sende besked til deltagerne om ændringen

Undgå at mødeindkaldelser slettes efter behandling

·         Vælg menulinjens Funktioner /Indstillinger

·         Vælg Indstillinger / e-mail indstillinger

·         Vælg avancerede e-mail indstillinger

·         Fjern/anbring flueben i dialogboks nedre venstre hjørne.

Oprette gruppetidsplan XE "gruppetidsplan"

·         Vælg menulinjens Handlinger, Vis tidsplaner for gruppe.

·         I første omgang vil listen være tom – vælg knappen Ny.

·         Navngiv gruppen.

·         Angiv medlemmer af gruppen fra listen på Exchange serveren.

·         Vælg Gem og luk.

Kalender "personlig aftale i kalender"

Du vil

Sådan gør du

Oprette en personlig aftale i kalenderen XE "personlig aftale i kalenderen"

·         Åbn kalenderdelen ved klik på ikonet Kalender

·         Brug kalenderen i højre side. Klik dig frem til den ønskede dato

·         Vælg hovedmenuen Filer, menupunktet Ny, undermenuen Aftale

·         Eller vælg værktøjslinjens ikon for Ny aftale

·         Eller genvejstast: Ctrl + Shift + t

·         Dernæst skal du udfylde den fremkomne dialogboks.

·        

·         Under fanebladet Aftale udfylder du boksene Emne: og Sted:

·         Dernæst bestemmer du aftalens varighed (dato og klokkeslæt boksene) og endelig kan du vælge at afkrydse boksen Påmindelse. Du kan tilmed selv vælge dig en speciel lyd, når påmindelsen skal komme.

·         Den sidste valgboks Vis tidspunkt som: hentyder til den måde aftalen vises i kalenderen.

·         Beskriv opgavens detaljer, indsæt eventuelt fil.

·         Anvend knappen Kategorier hvis du ønsker at knytte aftalen til en sådan. Hermed kan du eventuelt senere gennemføre en søgning, der finder aftaler efter kategori, fx ”Boldklub”.

·         Klik på Gem og luk-knappen (allerøverst til venstre).

Genfremkalde/rette en aftale

·         Find via kalenderens månedsoversigt (klik på pilen i månedslisten foroven – Vælg pågældende dato) frem til den pågældende aftale i kalenderen.

·         Dobbeltklik på aftalens markerede område, og juster eller ret.
- eller brug musen til at ændre aftalens start- og sluttid.

Slette en aftale

·         Find via kalenderens månedsoversigt (klik på pilen i månedslisten foroven – Vælg pågældende dato) frem til den aktuelle aftale i kalenderen.

·         Højreklik på aftalen og vælg menupunktet Slet.

Kalender, rettigheder

Du vil

Sådan gør du

Administrere rettigheder til at se din kalender

·         Klik på knappen Kalender i navigationsruden.

·         Vælg Del min kalender

·         I dialogboksen Egenskaber for kalender vælger du Tilladelser

·         Udvælg kollega og rettighed

Oprette aftaler i kollegas kalender

·         Vælg menulinjens Filer / Åbn anden brugers mappe

·         Angiv kollegas navn og den mappe, du ønsker at åbne

·         Opret eller rediger aftaler i overensstemmelse med de rettigheder, du er blevet tildelt.

 

Kalendertips

Indstilling af kalender

Du vil

Sådan gør du

Vise kalenderen i Microsoft Office Outlook 2003

Klik på knappen Kalender i navigationsruden.

Åbne kalenderen i sit eget vindue

·         Højreklik på knappen Kalender i navigationsruden, og klik derefter på Åbn i nyt vindue.

·         Du kan skifte mellem åbne vinduer ved at trykke på ALT+TAB.

·         Klik på Luk Knapfladefor at lukke det separate kalendervindue.

Udvide weekenden

·         Klik på Kalender i navigationsruden, hvis kalenderen ikke allerede er åben.

·         Klik på KnapfladeMåned for at skifte til månedsvisning.

·         Højreklik på en dag i måneden, og klik derefter på Andre indstillinger. Sørg for ikke at klikke på en aftale, da der ellers vises nogle andre menupunkter.

·         Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Weekenddage i én kolonne i dialogboksen Formater visning af dag/uge/måned.

·         Klik på OK.

Ændre tidsskalaen

 

·         Klik på KnapfladeDag for at skifte til dagsvisning.

·         Læg mærke til antallet af linjer mellem de timemarkører, der angiver klokkeslættet. Som standard er der to linjer for at angive intervaller på 30 minutter.

·         Højreklik på det område, hvor klokkeslættet vises, og vælg derefter det tidsinterval, der passer til dig.

!        Du kan også ændre tidsintervallerne i dialogboksen Formater visning af dag/uge/måned. Du får vist dialogboksen ved at højreklikke på en dag og derefter klikke på Andre indstillinger. Der vises en boks med navnet Tidsskala under Dag.

Arbejde med tidszoner

 

·         Klik på KnapfladeDag for at skifte til dagsvisning, hvis den ikke allerede vises.

·         Højreklik på det område i kalenderen, hvor klokkeslættet vises, og klik derefter på Skift tidszone.

·         Skriv et navn, der kan hjælpe dig med at holde styr på de forskellige tidszoner, i boksen Navn under Aktuel tidszone.

·         Marker afkrydsningsfeltet Vis en tidszone mere. Skriv et navn på den ekstra tidszone i boksen Navn. Vælg den ønskede tidszone på listen Tidszone.

·         Hvis du vil skifte tidszone, skal du klikke på knappen Byt tidszoner.

·         Klik på OK.

Tilpasse arbejdsugen

·         Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.

·         Klik på Kalenderindstillinger under fanen Indstillinger under Kalender.

·         Marker afkrydsningsfelterne for de ønskede arbejdsdage, og angiv de ønskede klokkeslæt i boksene Starttidspunkt og Sluttidspunkt i dialogboksen Kalenderindstillinger.

·         Du kan også opdatere Datosøgning, så den viser en anden dag, hvor arbejdsugen skal starte. Det gør du ved at ændre Første ugedag til den ønskede dag.

·         Klik to gange på OK.

 

Arbejde i kalender XE "Arbejde i kalender"

Du vil

Sådan gør du

Vise Datosøgning til højre

·         Klik på Kalender i navigationsruden, hvis Outlook-kalenderen ikke allerede er åben.

·         Klik på Opgaveblok i menuen Vis.

·         Klik på Navigationsrude i menuen Vis, hvis du vil skjule navigationsruden.

Tilpasse Datosøgning

·         Klik på KnapfladeDag på standardværktøjslinjen for at få vist kalenderen i dagsvisningen.

·         Placer musemarkøren på delelinjen ud for Datosøgning. Når markøren bliver til en dobbeltpil, skal du trække den til højre, så du kan se to kolonner med små kalendere.

·         Du skal muligvis maksimere Outlook-vinduet for at kunne gøre dette.

·         Højreklik på dagen i kalenderen i hovedvinduet i Outlook, og klik derefter på Andre indstillinger.

·         Bemærk afkrydsningsfeltet Datoer med fed i Datosøgning viser dage med emner under Generelle indstillinger. Fjern markeringen, hvis du ikke kan lide den fede formatering, og klik derefter på OK.

·         Hvis du vil vise ugenumre, skal du klikke på Indstillinger i menuen Funktioner og derefter klikke på Kalenderindstillinger under fanen Indstillinger.

·         Marker afkrydsningsfeltet Vis ugenumre i Datosøgning under Kalenderindstillinger.

·         Klik to gange på OK.

·         Ugenumre vises til venstre for de små kalendere i Datosøgning.

Gå til en fjerntliggende dato

 

·         Bruge Gå til dato   

·         Højreklik på en dag i kalendergitteret (det store gitter, ikke det lille i Datosøgning), og klik derefter på Gå til dato for at åbne dialogboksen Gå til dato (eller tryk på CTRL+G).

·         Bruge Datosøgning Peg på en månedsoverskrift i Datosøgning, tryk på museknappen og hold den nede, peg på en anden måned på listen, og slip derefter museknappen.

Vælge dage, der ikke ligger efter hinanden

·         Klik på KnapfladeDag på standardværktøjslinjen.

·         Klik på en dato i Datosøgning for at vælge denne ene dag i kalenderen.

·         Hold CTRL nede, mens du klikker på andre datoer i Datosøgning.

·         Du kan vise datoer, der ikke ligger efter hinanden, ved siden af hinanden i kalenderen for nemmere at kunne vurdere, hvilken dag det passer dig bedst at planlægge en bestemt aftale.

·         Klik på knappen I dag på standardværktøjslinjen for at vende tilbage til dags dato. Vælg KnapfladeDag på standardværktøjslinjen for at vende tilbage til dagsvisning.

 

 

Kontaktpersoner

Du vil

Sådan gør du

Oprette ny kontaktperson XE "Oprette ny kontaktperson"

·         Vælg Filer, Ny kontaktperson i menuen Filer

·         Vælg fanen Generelt

·         Udfyld feltet Fulde navn

·         Indtast e-mail adresse

·         Klik på Gem og luk

Oprette ny kontaktperson fra en meddelelse

·         Anbring musemarkøren i tekstboksen Fra:

·         Højreklik og klik derefter på Føj til kontaktpersoner

·         Klik på Gem og luk

Sende e-mail til kontaktperson

Du har påbegyndt en ny meddelelse ved at vælge Ny Post-knappen

·         Vælg Til-knappen

·         Dialogboksen ”Vælg navne” åbnes

·         Vælg Outlook adressekartotek og vælg den kontaktperson, du vil sende meddelelsen til

·         Klik Ok

eller

·         Find personen i Kontaktpersoner

·         Højreklik på kontaktperson og vælg Ny meddelelse til

Mapper i Outlook "Brug af mapper"

Du vil

Sådan gør du

Oprette en ny mappe

·         Marker den mappe, du vil oprette en undermappe til

·         Vælg menupunktet Ny under hovedmenuen Filer/Mapper

·         Vælg mappe-type

·         Skriv mappens navn ud for Navn

·         Klik OK

Flytte en mappe

·         Marker den mappe du vil flytte

·         Vælg menupunktet Flyt under hovedmenuen Filer/Mappe

·         Klik dig frem til den nye position - vælg OK
Nb: Det er også muligt blot at trække mappen til en ny position

Slette en mappe

·         Vælg menupunktet Slet under hovedmenuen Filer/Mappe

·         Klik på Ja for at acceptere sletningen
Nb: Eller tryk på Delete når mappen er aktiv

Omdøbe en mappe

·         Vælg menupunktet Omdøb under hovedmenuen Filer/Mappe

·         Skriv det nye navn og tast OK
Nb: Du kan ikke flytte, slette eller omdøbe standard-mapper
Tip: Du kan vælge kommandoer Ny mappe, Omdøb og Slet ved at højreklikke på mappen

Flytte meddelelser

·         Højreklik på den eller de meddelelser, du vil flytte og vælg Flyt til

·         Klik dig frem til den ønskede mappe

·         Klik på OK

Oprette postmeddelelsesregler

”Når jeg modtager post fra en af mig defineret afsender, skal meddelelsen anbringes i en af mig defineret mappe…”

·         Vælg menupunktet Guiden regler under hovedmenuen Funktioner

·         Udfyld de tjekbokse, som svarer til dine ønsker og

·         Klik på de links, som gør det muligt at uddybe din forespørgsel, så den til sidst passer præcist til dit behov

Flytte e-mail til mapper

·         Træk e-mail med højre musetast til ønsket mappe

·         Vælg blandt de viste muligheder

Nyhedsgrupper og Outlook Express

Du vil

Sådan gør du

Orientere dig om nyhedsgrupper XE "Nyhedsgrupper, orientering om"  – hvor findes de, hvad handler de om, hvad er pointen…

Åbn browseren

·         Du finder samling af de vigtigste oplysninger om nyheds- eller diskussionsgrupper i websitet www.usenet.dk

Indstille Outlook Express som din nyhedslæser XE "Outlook Express som din nyhedslæser"

·         Vælg Start, Programmer, Outlook Express

Abonnere på nyhedsgrupper

·         Vælg Funktioner, Nyhedsgrupper

Listen viser alle de nyhedsgrupper som udbyderen tilbyder sine kunder. Det kan variere lidt fra udbyder til udbyder.

·         Skriv dk. for at få vist de danske nyhedsgrupper

·         Klik på en gruppe

·         Klik på Abonner - Gruppen bliver markeret med

·         Vælg evt. flere grupper – klik på  OK

Ophæve abonnement på en nyhedsgruppe XE "Ophæve abonnement på en nyhedsgruppe"

·         Klik på knappen Nyhedsgrupper

·         Marker den ønskede gruppe

·         Klik på knappen Ophæv abonnement (alternativt: højreklik på nyhedsgruppen på mappelisten og derefter vælg Ophæv abonnement

Søge efter meddelelse i en nyhedsgruppe

·         Når du befinder dig i en nyhedsgruppe, kan du klikke på menuen Rediger

·         Peg på Søg efter

·         Og derefter marker Meddelelse i denne mappe

·         Skriv det eller de ord, du vil søge efter, i tekstboksen Søg efter, og klik på Find næste

Hvis der returneres for mange resultater med søgningen, eller du ikke finder det, du søger efter, skal du klikke på knappen Avanceret søgning og skrive så mange oplysninger som muligt for at begrænse søgningen

 

 

Nyhedsgruppe "Læsning og oprettelse

af indlæg i nyhedsgruppe"

Du vil

Sådan gør du

Læse indlæg

       

·         Klik på nyhedsgruppen f.eks. dk.edb og klik på knappen Gå til

·         Øverst i højre vindue ser du alle indlæggene

·         Markér et indlæg for at det bliver vist nederst i højre vindue

·         Klik på  for at se besvarelserne til et indlæg

Sende en meddelelse til en nyhedsgruppe XE "Sende en meddelelse til en nyhedsgruppe"

Der er flere måder, du kan sende meddelelser på, alt efter om du sender en ny meddelelse eller svarer på én, og hvor mange den skal distribueres til, men her er et udvalg af muligheder:

·         Marker den nyhedsgruppe på mappelisten du vil sende til

·         Vælg menupunktet Filer, Ny, Postmeddelse på hovedmenuen

·         Bemærk: Hvis du vil sende meddelelsen til flere nyhedsgrupper på samme nyhedsserver, skal du klikke på ikonet ved siden af nyhedsgrupper i dialogboksen ny meddelelse. Klik i dialogboksen Vælg nyhedsgrupper på en eller flere nyhedsgrupper på listen (hold Ctrl nede for at markere flere nyhedsgrupper) og klik derefter på Tilføj. Du kan vælge blandt alle nyhedsgrupper eller kun dem, du abonnerer på, ved at klikke på knappen Vis kun nyhedsgrupper, der abonneres på.

·         Skriv meddelelsens Emne. Outlook kan ikke sende en meddelelse, der ikke indeholder et emne

·         Skriv meddelelsen

·         Klik på knappen Send

Annullere en meddelelse du har sendt

·         Marker meddelelsen

·         Klik på menuen Meddelelse

·         Vælg Slet Meddelelse

Besvare et indlæg i nyhedsgruppen

·         Markér indlægget som du vil besvare

·         Klik på

·         Skriv din besvarelse og klik på Send

Din besvarelse kommer nu til at ligge som et emne under det indlæg som du markerede.

Sende et svar til forfatteren

Hvis forfatteren til et indlæg har opgivet sin e-mail adresse kan du vælge at sende et svar direkte til ham, i stedet for at sende til nyhedsgruppen.

·         Markér indlægget som du vil besvare

·         Klik på

·         Skriv din besvarelse og klik på Send

Online debatfora og chat "Online chat"

Du vil

Sådan gør du

Finde og anvende et web-forum XE "Anvende web-forum"

·         Vælg en søgetjeneste – fx Google

·         Angiv stikord i søgefeltet – fx chat forum

·         Følg de angivne link

Chat med MSN XE "MSN"  eller Skype XE "Skype"  

·         Find og installér klienten

·         Fx ved at åbne Google og skrive download skype eller download MSN

·         Find download-site for foretrukket program

·         Følg vejledning for installation

·         Kontakt anden Skype- eller MSN-bruger for at indlede chat.

Opgaver

Du vil

Sådan gør du

Oprette en opgave XE "Oprette en opgave"

·         Vælg mappen Opgaver

·         Vælg knappen Ny

·         Angiv de informationer der er nødvendige i forhold til opgaven og indsæt eventuelt filer.

Oprette en opgave fra en e-mail, aftale eller andet

·         Vælg det element, du vil oprette opgaven fra

·         Træk elementet over på opgavemappen med højre museknap.

·         Slip og vælg blandt mulighederne.

·         Hvis du vil sikre at en vedhæftet fil i e-mailen medtages skal du vælge Som vedhæftet fil

·         Bemærk at du kun vil modtage påmindelse hvis opgaven befinder sig standard-opgavemappen

 

Outlook hjælp

Du vil

Sådan gør du

Åbne hjælperude XE "Åbne hjælperude"

Uanset hvor i Outlook du er, kan du:

·         Trykke F1 for at åbne hjælperuden

·         Angiv søgeord i søgefelt og tryk Enter

Hjælpen finder nu flere hjælpeemner der indeholder dit søgeord.

·         Vælg det søgeresultat der matcher dit behov for hjælp – og gennemgå hjælpeteksten

Alternativt kan du:

·         Vælge Indholdsfortegnelse

·         I den ordnede oversigt vælger du nu dit problemområde.

Anvende online hjælperessourcer

Vælg

·         Opret forbindelse til Microsoft Office online – eller

·         Få de seneste nyheder om brugen af Outlook – eller

·         Få et kursus i brugen af Outlook

Søgemapper

Du vil

Sådan gør du

Søge efter emne ud fra afsender eller fx kategori

·         Vælg menulinjens knap Søg

·         Vælg Avanceret søgning

·         Vælg fanebladet ”Flere valgmuligheder”

Angiv kategori – og søg

Anvende søgemapper

 

 

Klik på den ønskede søgemappe og alle mail der opfylder betingelserne vises.

 Tilsvarende for søgemapperne Til opfølgning og Ulæst post.

 

Oprette ny søgemappe

Du kan anvende søgemapperne til at lokalisere andre emner efter dit behov, fx korrespondance med Helpdesk:

1.    Vælg menulinjens Filer, Ny, Søgemappe

2.    Angiv kategori og funktion eller

3.    Brugerdefineret mappe.

 

Vælger du den brugerdefinerede skal du:

4.    Angive navn for mappen

angive kriterier – der angives som i enhver anden søgning